tr_cycle
برچسب ها
مطابق ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
کد خبر: ۶۰۸۷۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰


بسته حقوقی میزان/
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.
کد خبر: ۶۰۸۱۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۶


بسته حقوقی میزان/
گستردگی مباحث حقوقی و پیچیدگی‌های موضوعات متنوع آن ضرورت آموزش هرچه بیشتر آن را روشن می‎سازد.
کد خبر: ۶۰۷۷۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۳


بسته حقوقی میزان/
ضروریاتی مانند آشنا شدن شهروندان با ضوابط حقوقی و قانونی حاکم بر روابط اجتماعی و آگاهی بخشی جامعه نسبت به مسائل حقوقی یکی از مهمترین راهکار‌ها در کاهش مراجعات مردم به دادگستری است.
کد خبر: ۶۰۷۶۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۰۲


زنان در نظام جمهوری اسلامی، جمعیتی ارزشمند، مهم و صاحب کرامت محسوب می‌شوند که در قوانین و مقررات جایگاه ویژه‌ای برای ایشان درنظر گرفته شده است. از همین روی بخش وکیل‌آنلاین به تبیین و تشریح حقوق زنان در قوانین ایران پرداخته است.
کد خبر: ۶۰۷۲۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۷۲۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۸


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۴۷۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۴۷۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۴۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۰


کد خبر: ۶۰۴۳۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۴۳۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۴۲۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


حقوق شهروندی از مهمترین سرفصل‌های حقوق در جامعه ما محسوب می‌شود. اهتمام ریاست قوه قضاییه به این موضوع، بخش وکیل‌آنلاین را بر آن داشت تا سرفصل "حقوق شهروندی در ایران اسلامی" را فعال نموده و به تشریح این حقوق برای مخاطبان بپردازد.
کد خبر: ۶۰۴۱۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۹


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
شرایط آزاد شدن وثیقه چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۶۰۲۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


یکی از انواع دادخواست، دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به است. کارشناسان وکیل‌آنلاین نحوه نگارش این دادخواست را بیان کرده‌اند.
کد خبر: ۶۰۲۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲


حقوق زنان در قوانین ایران
همواره این امکان وجود دارد تا اختیار تعیین محل سکونت در زندگی زناشویی با زن باشد. در اینصورت چنانچه این شرط به طور مطلق باشد، اعم از تعیین شهر و خانه معین خواهد بود.
کد خبر: ۶۰۰۷۶۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
در جرائم تعزیری قابل گذشت هرگاه متضرر از جرم در مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم، شکایت نکند، حق شکایت کیفری او ساقط می شود؛ مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می شود.
کد خبر: ۶۰۰۷۵۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
هرگاه کسی اعلام کند که خود ناظر وقوع جرمی بوده و جرم مذکور از جرائم غیرقابل گذشت باشد، در صورتی که قرائن و اماراتی مبتنی بر نادرستی اظهارات وی وجود نداشته باشد، این اظهار برای شروع به تعقیب کافی است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۶۰۰۷۰۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارشناسان وکیل‌آنلاین شرایطی را که منجر به محرومیت والدین از حضانت فرزندان می‌شود، تشریح کرده‌اند.
کد خبر: ۵۹۳۰۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴


حقوق زنان در قوانین ایران
درست است که ماده 1117 قانون مدنی به شوهر حق داده که همسر خود را از اشتغال منع کند، اما در همین ماده قانونی، این حق برای شوهر مشروط به شرایطی خاص شده است؛ بنابراین مرد نمیتواند مطابق میل خود، همسرش را از شغلی که منافی مصالح خانوادگی نیست منع کند.
کد خبر: ۵۹۲۹۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۴