tr_cycle
برچسب ها
در ماده واحده طرح اصلاحی ماده 1094 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است. در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۵۷۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


میزان گزارش می دهد
اجرت المثل حقی است که برای انجام کارهایی که توسط زوجه در منزل انجام می‌شود در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۳۰۸۶۱۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۲۳


دانشنامه حقوقی/
اجرت‌المثل یكی از حقوق ویژه‌ای است كه شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمكین عام و تمكین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تكالیفی برقرار می‌شود كه آنها باید نسبت به یكدیگر آن را انجام دهند.
کد خبر: ۱۸۳۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۱