طوفان شن در مصر

طوفان شن در مصر

عکس: منابع خارجی
۰۶:۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۹-
روسیه در شرایط کرونا

روسیه در شرایط کرونا

عکس: منابع خارجی
۰۱:۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۹-
پلیس مبارزه با کرونا در هند

پلیس مبارزه با کرونا در هند

عکس: منابع خارجی
۱۴:۴۴
۱۳۹۹/۰۱/۱۸-
وضعیت وخیم نیویورک در پی شیوع کرونا

وضعیت وخیم نیویورک در پی شیوع کرونا

عکس: منابع خارجی
۱۳:۵۴
۱۳۹۹/۰۱/۱۸-
دفن قربانیان کرونا

دفن قربانیان کرونا

عکس: منابع خارجی
۱۲:۰۵
۱۳۹۹/۰۱/۱۸-
حضور حیوانات در شهر‌ها پس از قرنطینه

حضور حیوانات در شهر‌ها پس از قرنطینه

عکس: منابع خارجی
۱۱:۳۸
۱۳۹۹/۰۱/۱۸-
آتش سوزی گسترده در فلوریدا

آتش سوزی گسترده در فلوریدا

عکس: منابع خارجی
۰۹:۴۵
۱۳۹۹/۰۱/۱۸-
ضدعفونی کردن برای مقابله با کرونا

ضدعفونی کردن برای مقابله با کرونا

عکس: منابع خارجی
۰۶:۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۷-
کره جنوبی در شرایط کرونا

کره جنوبی در شرایط کرونا

عکس: منابع خارجی
۰۱:۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۷-
عکس‌های برگزیده حیات وحش هفته

عکس‌های برگزیده حیات وحش هفته

عکس: منابع خارجی
۱۸:۰۰
۱۳۹۹/۰۱/۱۶-
ربات پرستار در ایتالیا

ربات پرستار در ایتالیا

عکس: منابع خارجی
۱۴:۰۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۶-
احداث بیمارستان‌های صحرایی در سراسر جهان

احداث بیمارستان‌های صحرایی در سراسر جهان

عکس: منابع خارجی
۱۳:۴۲
۱۳۹۹/۰۱/۱۶-
ضدعفونی معابر شهری در کشور‌های مختلف جهان

ضدعفونی معابر شهری در کشور‌های مختلف جهان

عکس: منابع خارجی
۱۷:۰۱
۱۳۹۹/۰۱/۱۵-