اجرای ارکستر مجلسی ایران در جشنواره موسیقی فجر ۹۷

اجرای ارکستر مجلسی ایران در جشنواره موسیقی فجر ۹۷

عکاس : علی شیربند
۲۱:۵۰
۱۳۹۷/۱۱/۲۸-
اجرای ارکستر رتوریک در جشنواره موسیقی فجر ۹۷

اجرای ارکستر رتوریک در جشنواره موسیقی فجر ۹۷

عکاس : مصطفی رودکی
۲۳:۱۴
۱۳۹۷/۱۱/۲۷-
اختتامیه جشنواره فیلم فجر ۹۷

اختتامیه جشنواره فیلم فجر ۹۷

عکاس : شیربند - رودکی
۱۸:۵۳
۱۳۹۷/۱۱/۲۲-
نشست خبری فیلم سینمایی " حمال طلا "

نشست خبری فیلم سینمایی " حمال طلا "

عکاس:مصطفی رودکی
۲۳:۴۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
نشست خبری دبیر جشنواره فیلم فجر

نشست خبری دبیر جشنواره فیلم فجر

عکاس:مصطفی رودکی
۲۲:۴۲
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی " ماجرای نیمروز ۲: رد خون "

نشست خبری فیلم سینمایی " ماجرای نیمروز ۲: رد خون "

عکاس : شیربند - رودکی
۲۱:۵۵
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
فرش قرمز فیلم سینمایی " ماجرای نیمروز ۲: رد خون "

فرش قرمز فیلم سینمایی " ماجرای نیمروز ۲: رد خون "

عکاس : شیربند - رودکی
۲۱:۴۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
جشنواره فیلم فجر ۹۷ - روز دهم

جشنواره فیلم فجر ۹۷ - روز دهم

عکاس : شیربند - رودکی
۱۶:۴۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
فرش قرمز فیلم سینمایی " حمال طلا "

فرش قرمز فیلم سینمایی " حمال طلا "

عکاس : مصطفی رودکی
۱۶:۳۶
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
نشست خبری فیلم سینمایی"آشفته‌گی"

نشست خبری فیلم سینمایی"آشفته‌گی"

عکاس : مصطفی رودکی
۱۶:۲۹
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
فرش قرمز فیلم سینمایی " آشفته گی "

فرش قرمز فیلم سینمایی " آشفته گی "

عکاس : مصطفی رودکی
۱۵:۳۱
۱۳۹۷/۱۱/۲۱-
مراسم ترحیم همسر علی نصیریان

مراسم ترحیم همسر علی نصیریان

عکاس : علی شیربند
۱۶:۳۳
۱۳۹۷/۱۱/۱۹-
نشست خبری فیلم سینمایی " قسم "

نشست خبری فیلم سینمایی " قسم "

عکاس : شیربند - رودکی
۰۰:۳۰
۱۳۹۷/۱۱/۱۹-
فرش قرمز فیلم سینمایی " قسم "

فرش قرمز فیلم سینمایی " قسم "

عکاس : شیربند - رودکی
۲۲:۳۵
۱۳۹۷/۱۱/۱۸-
نشست خبری فیلم سینمایی " جان دار "

نشست خبری فیلم سینمایی " جان دار "

عکاس : شیربند - رودکی
۲۲:۲۲
۱۳۹۷/۱۱/۱۸-