tr_cycle
برچسب ها
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
گم شدن شناسنامه المثنی، مانع درخواست مجدد شناسنامه نیست. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۷۵۳۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
شنود مکالمات جز در موارد امنیتی و کشف جرم، ممنوع است و مجازات دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۷۲۷۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین در گامی دیگر، با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.
کد خبر: ۴۷۲۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
تکلیف قانونی ضامن وامی که وام گیرنده اقساط آن را نمی‌پردازد چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۷۲۴۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱


وکیل‌آنلاین توضیح می‌دهد
عقد دارای انواعی است که هر یک از آنها شرایط خاص خود را دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۹۵۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۲


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
بر اساس مواد قانون مدنی، زن در چهار مورد می‌تواند درخواست طلاق کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند
کد خبر: ۴۶۹۵۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
بجز ماموران اداره راهنمایی و رانندگی، هیچکس نمی‌تواند دیگران را از پارک کردن خودرو در معابر عمومی منع کند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۹۵۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
اگر ساختمانی به تشخیص کارشناسان رسمی دادگستری فرسوده باشد، با درخواست اکثریت واحدها می‌توان نسبت به بازسازی کل ساختمان اقدام کرد.
کد خبر: ۴۶۷۷۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
اگر کوچه‌ای بن‌بست باشد، ملک مجاوران آن خواهد بود. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۷۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
چه مواردی در زمره تخلف اداری محسوب می‌شود؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۷۷۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۴


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
حضانت طفل یا اطفال پس از طلاق به پدر می‌رسد یا مادر؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۷۷۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
اگر متهمی که به دادگاه احضار شده، امکان حضور در دادگاه را نداشته باشد، باید چکار کند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۷۶۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۳


وکیل آنلاین پاسخ می‌دهد
توقیف حقوق کارمند برای پرداخت اقساط مهریه زوجه چگونه انجام می‌شود؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۷۸۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
شرایط صحت معامله چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
قوانین ایران مبارزه با جرم پولشویی را که در حقوق بین‌الملل از اهمیت خاصی برخوردار است، مورد توجه قرار داده‌اند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۷۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
اگر فردِ مدیون اموال خود را به قصد فرار از ادای دِین به دیگری منتقل کند؛ بطوریکه باقیمانده مال کفاف دِین را ندهد، این عمل مستوجب حبس و جزای نقدی خواهد بود.
کد خبر: ۴۶۵۷۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۴۱۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
درصورتیکه نحوه پارک خودرو در پیاده‌رو بگونه‌ای باشد که مانع ورود و خروج به مغازه شود، حق پیگیری شخصی برای شما ایجاد خواهد شد.
کد خبر: ۴۶۵۴۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
داشتنِ وکالت بلاعزل دلیل بر مالکیت نیست. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۳۳۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
تقسیم ارث بدون حضور همه ورّاث هم امکان‌پذیر است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۶۵۰۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۳