tr_cycle
برچسب ها
وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
شریک هر وقت که بخواهد می‌تواند درخواست تقسیم مال مشترک را بدهد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۹۵۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارشناسان وکیل‌آنلاین درباره مواردی که به تخفیف مجازات مجرم می‌انجامد، توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۹۵۲۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
اولین کاری که باید بسرعت پس از مفقود شدن چک انجام داد، چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۹۵۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارفرما نمی‌تواند هر وقت دلش خواست قرارداد کار را با کارگر بهم بزند. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۹۵۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
دادگاه می‌تواند هرکس را که بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص‌است، بنماید، به حبس محکوم کند.
کد خبر: ۴۵۹۴۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارشناسان وکیل‌آنلاین در پاسخی درباره اعتبار احکام دادگاه‌ها توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۷۱۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


در ماده واحده طرح اصلاحی ماده 1094 قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از 16 سال تمام شمسی ممنوع شده است. در تبصره آن نیز حداقل سن ازدواج در دختر 16 سال تمام شمسی و در پسر 18 سال تمام شمسی در نظر گرفته شده است.
کد خبر: ۴۵۷۱۵۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارشناسان وکیل‌آنلاین در پاسخ پرسشی درباره تفاوت‌ "بازداشت" با "جلب" توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۷۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
کارشناسان وکیل‌آنلاین در پاسخ پرسشی درباره جلب سیار در قانون جدید آیین دادرسی کیفری توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۷۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱


خبرگزاری میزان با همکاری قضات رسمی، وکلا و کارشناسان حقوقی زبده در جهت پاسخگویی به نیازهای حقوقی مخاطبان گرامی مبنی بر تنظیم و تقدیم دادخواست و شکایت‌نامه به دادگستری بخش "چطور دادخواست بنویسیم" را راه‌اندازی کرده است. مخاطبین وکیل آنلاین می توانند در این قسمت با انواع دعاوی و نیز نحوه اقدام از طریق دادگستری آشنا شوند. لازم به ذکر است تنظیم دادخواست امری تخصصی است که حسب مورد می تواند متفاوت باشد. بنابراین ممکن است در یک موضوع واحد از فرم واحدی استفاده نشود. پس مطالب مندرج در این قسمت صرفاً جنبه ارشادی خواهد داشت
کد خبر: ۴۵۴۱۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۴۱۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


توضیح وکیل‌آنلاین درباره یک موضوع حقوقی
قانون درباره ملاقات والدینِ طلاق گرفته چه می‌گوید؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۴۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱


نقش، اهمیت و جایگاه زنان در جامعه همواره مورد حمایت قانونگذار قرار داشته و به همین دلیل قوانین حمایتی زنان از گستردگی قابل توجهی در نظام حقوقی ایران برخوردار است. وکیل‌آنلاین در گامی دیگر، با انگیزه آشنایی زنان با حقوق خود به تبیین آنها در بخشی تحت عنوان "حقوق زنان در قوانین ایران" پرداخته است.
کد خبر: ۴۵۳۴۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
طرح شکایت کیفری بصورت شفاهی نیز امکان‌پذیر است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۳۴۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
قوانین ایران به حقوق متهم توجه شایانی کرده‌ است. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۳۴۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
در پرونده‌های کیفری امکان جلب شاهد وجود دارد. کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۳۴۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۷


مطابق قانون جدید آیین دادرسی مدنی، دادگاه در تشخیص مستثنیات دِین به شان عرفی یا وضعیت سابق محکوم توجهی نمی‌نماید؛ بلکه به وضعیت و شان وی در حالت اعسار توجه خواهد داشت
کد خبر: ۴۵۰۷۳۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


وکیل آنلاین پاسخ می‌دهد
شرکت‌هایی که در تخلفات اخیر اقتصادی دست داشته‌اند، چگونه مجازات می‌شوند؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین در این مورد توضیح داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۰۷۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
شرایط به اجرا گذاشتن چک از طریق اداره ثبت چیست؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۰۷۲۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷


وکیل‌آنلاین پاسخ می‌دهد
چگونه گواهی انحصار وراثت بگیریم؟ کارشناسان وکیل‌آنلاین به این پرسش پاسخ داده‌اند.
کد خبر: ۴۵۰۷۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۷